Smilethaitour
ทัวร์ในประเทศ ทัวร์ต่างประเทศ
 ลิ้งโปรแกรมทัวร์ทั้งหมด
ทัวร์เชียงราย
ทัวร์เชียงใหม่
ทัวร์ปาย
ทัวร์แม่ฮ่องสอน
ทัวร์ภูชี้ฟ้า
ทัวร์ดอยแม่สลอง
ทัวร์ดอยอินทนนท์
ทัวร์ดอยอ่างขาง
ทัวร์น่าน
ทัวร์ดอยภูคา
ทัวร์เขาค้อ
ทัวร์เชียงคาน
ทัวร์ภูเรือ
ทัวร์ภูกระดึง
ทัวร์ทีลอซู
ทัวร์เขาใหญ่
ทัวร์กาญจนบุรี
ทัวร์สังขละ
ทัวร์พัทยา
ทัวร์เกาะกูด
ทัวร์เกาะเสม็ด
ทัวร์เกาะช้าง
ทัวร์พะโต๊ะ
ทัวร์เขาสก
ทัวร์เกาะเต่า
ทัวร์เกาะสมุย
ทัวร์กระบี่
ทัวร์ตรัง
ทัวร์สงขลา
ทัวร์หลีเป๊ะ

ทัวร์น่าน

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ภูชี้ฟ้า 5,500 บาท จากกทม.รถตู้
การเดินทาง รถตู้
ระยะเวลา3 วัน 2คืน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 5,500 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 9-13,14-18,21-25(วันปิยะ)
เดือนพฤศจิกายน 4-8,11-15,18-22(วันลอยกระทง)25-29
เดือนธันวาคม 2-6,3-7 (วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-13,10-14(วันรัฐธรรมนูญ),16-20,23-27(วันคริสต์มาส),30ธ.ค.-3ม.ค.,31ธ.ค.-4ม.ค.65,(วันปีใหม่)

ทัวร์น่าน ดอยเสมอดาว ภูชี้ฟ้า 4,500บาท รับสถานีขนส่ง/สนามบิน
การเดินทาง รถตู้
ระยะเวลา3 วัน 2คืน
รับได้ 10 ท่าน
ราคา 4500 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 1-3,8-10,12-14,15-17,22-24,22-24,23-25(วันปิยะ),29-31
เดือนพฤศจิกายน 5-7,12-14,19-21(วันลอยกระทง),20-22,26-28
เดือนธันวาคม 3-5,4-6(วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-11,10-12,11-13(วันรัฐธรรมนูญ),17-19,24-26(วันคริสต์มาส),29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.65,31ธ.ค.-2ม.ค.(วันปีใหม่)

ทัวร์น่าน ดอยวาว ดอยติ้ว 7,900 บาท จากกทม.เครื่องบิน
รายละเอียดการเดินทาง : กทม.- น่าน -ดอยเสมอดาว –ผาชู้- เสาดินนาน้อย- พระธาตุแช่แห้ง- วัดภูมินทร์- งาช้างดำ –ชมต้นดิกเดียม- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา- ชมพูภูคา- บ่อเกลือ- ดอยวาว- ดอยติ้ว- น้ำตกสันติสุข- หมู่บ้านไทลื้อ- ช้อปปิ้งของฝาก- วัดหนองบัว
ระยะเวลา3 วัน
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน
ขากลับ :สนามบินน่าน - สนามบินดอนเมือง
รับได้ 40 ท่าน ราคาท่านละ 7,900 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 1-3,8-10,12-14,15-17,22-24,22-24,23-25(วันปิยะ),29-31
เดือนพฤศจิกายน 5-7,12-14,19-21(วันลอยกระทง),20-22,26-28
เดือนธันวาคม 3-5,4-6(วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-11,10-12,11-13(วันรัฐธรรมนูญ),17-19,24-26(วันคริสต์มาส),29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.65,31ธ.ค.-2ม.ค.(วันปีใหม่)

ทัวร์น่าน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา 3,900 บาท รับสนามบิน
รายละเอียดการเดินทาง : กทม.- น่าน -ดอยเสมอดาว –ผาชู้- เสาดินนาน้อย- พระธาตุแช่แห้ง- วัดภูมินทร์- งาช้างดำ –ชมต้นดิกเดียม- อุทยานแห่งชาติดอยภูคา- ชมพูภูคา- บ่อเกลือ- ดอยวาว- ดอยติ้ว- น้ำตกสันติสุข- หมู่บ้านไทลื้อ- ช้อปปิ้งของฝาก- วัดหนองบัว
ระยะเวลา3 วัน
ขาไป : เริ่มจากสนามบินดอนเมือง – สนามบินน่าน
ขากลับ :สนามบินน่าน - สนามบินดอนเมือง
รับได้ 40 ท่าน ราคาท่านละ 3,900 บาท

วันที่ออกเดินทางปี2564
เดือนตุลาคม 1-3,8-10,12-14,15-17,22-24,22-24,23-25(วันปิยะ),29-31
เดือนพฤศจิกายน 5-7,12-14,19-21(วันลอยกระทง),20-22,26-28
เดือนธันวาคม 3-5,4-6(วันพระบรมราชาสมภพ,วันพ่อแห่งชาติ),9-11,10-12,11-13(วันรัฐธรรมนูญ),17-19,24-26(วันคริสต์มาส),29-31,30ธ.ค.-1ม.ค.65,31ธ.ค.-2ม.ค.(วันปีใหม่)